Dana 7. marta 2024. godine, delegacija Agencije za sprečavanje korupcije na Kosovu, na čelu sa direktorom Yll Buleshkaj, boravila je u studijskoj poseti Sloveniji. Delegacija je učestvovala u plodnim diskusijama i razmeni iskustava sa Komisijom za sprečavanje korupcije (KSP) u Ljubljani, u cilju povećanja saradnje i razmene najbolje prakse u sprečavanju i borbi protiv korupcije.

Agenda posete KSP-u počela je toplom dobrodošlicom od strane glavnog poverenika KSP-a, g. Robert Šumi, praćena konciznom prezentacijom uloge KSP-a. Naredne sesije se produbile na različite aspekte sprečavanja korupcije, uključujući mehanizme izveštavanja KSP-a parlamentu, izradu i nadzor Strategije protiv korupcije Slovenije, kao i sprovođenje i praćenje Planova integriteta.

Prezentacije je stručno vodila gđa Vita Habjan Barborič, rukovoditeljka Kancelarije za sprečavanje korupcije u KSP-u. Razmenjena gledišta tokom studijske posete su pružale vredne perspektive o uspešnoj strategiji i mehanizmima protiv korupcije.

Poseta je završena sažetkom glavnih tačaka, ponovno naglašavajući zalaganje dveju agencija za stalnu saradnju i razmenu znanja u sprečavanju i suzbijanju korupcije. Ova poseta označava važan korak u pravcu podsticanja međunarodnih partnerstva za jačanje napora protiv korupcije i za očuvanje integriteta u javnom sektoru.

Ova poseta je podržana od misije OEBS-a na Kosovu.