Deklarimi i Pasurise Republika e Kosoves
Thirrje per deklarim te pasurise nga Agjencia per Parandalim te Korrupsionit
Parandalimi i Konfliktit te Interesit Republika e Kosoves
Mandati i Agjencise per Parandalimin e Korrupsionit Republika e Kosoves