Icon 1
Deklarimi i pasurisë
Icon 2
Deklarimi i dhuratave
Icon 3
Konflikti i interesit
Icon 4
Sinjalizimi
Icon 5
Vlerësimi kundër korrupsion
Icon 6
Integritet dhe strategji
Kush jemi ne

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit është një Agjenci e pavarur, e cila i raporton Kuvendit të Kosovës dhe zyrtarët e saj janë të mandatuar që t'i kryejnë detyrat e tyre pa ndonjë presion të jashtëm.