Rreth 35 pjesëmarrësve të trajnimit, të rijnë aktivistë të partive politike dhe shoqërisë civile në Kosovë,...

Read more