Drejtori Buleshkaj theksoi nevojën për fuqizim të mëtejmë të transparencës institucionale, bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe...

Read more

Drejtori Buleshkaj theksoi nevojën për fuqizim të mëtejmë të transparencës institucionale, bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe...

Read more

Sot përfundon me sukses programi tre ditor me temën ‘Rëndësia e Parandalimit të Konfliktit të Interesit,...

Read more

Drejtori Buleshkaj ishte pjesë e panelit diskutues ku u diskutua për përpjekjet e BE-së dhe të...

Read more

Në takimin e mbajtur mes Drejtorit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit , z.Yll Buleshkaj dhe...

Read more

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e udhëhequr nga Drejtori i Agjencisë, Yll Buleshkaj po merr pjesë...

Read more