Sot, një delegacion i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit i kryesuar nga drejtori z. Yll Buleshkaj...

Read more

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës (APK) ka lansuar programin e mentorimit për verifikimin e...

Read more