Më 7 mars 2024, një delegacion i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë, i kryesuar...

Read more

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit të Kosovës, i udhëhequr nga drejtori...

Read more

Me 29 shkurt 2024, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit mori pjese ne tryezën e diskutimit të...

Read more