Pas përfundimit të periudhës së deklarimit të pasurisë të realizuar përmes platformës elektronike gjatë vitit 2024,...

Read more