Në datat 1-4 Korrik 2024, një delegacion nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (APK) e Kosovës,...

Read more

Nga data 25 deri më 27 qershor 2024, në Tiranë, Shqipëri, u mbajt tryeza rajonale Gjurmimi...

Read more

Vilnius, 20 qershor 2024 – Në margjinat e Konferencës Ndërkombëtare Anti-Korrupsion të 21-të në Vilnius, Lituani,...

Read more