Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (APK)  po merr pjesë në konferencën një-ditore me temë: “Nga transparenca te besimi: Zgjidhjet për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivel institucional’’. Në hapjen e këtij aktiviteti morën pjesë edhe Yll Buleshkaj, Drejtor i APK, Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Nicholas Abbott, Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, dhe Krenare Sogojeva Dërmaku,  Komisionere e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Temat kryesore të kësaj konference ishin korrupsioni në sektorin publik dhe ndikimi i krimit të organizuar në institucionet publike.

Në adresimin e tij, Ambasadori britanik, Nicholas Abbott, ndër të tjera theksoi  se korrupsioni mund të grryen besimin e qytetarëve në institucione duke rritur edhe pabarazinë shoqërore dhe se, lufta kundër korrupsionit kërkon përpjekje kolektive.

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, në adresimin e vet theksoj numrin e madh të lëndëve që deri më tani ka dërgua në Polici dhe Prokurori, por që nuk kanë marrë ende përgjigje. Duke e quajtur këtë një neglizhim i cili nuk i ndihmon luftës kundër korrupsionit.

Komisionerja, Krenare Sogojeva Dërmaku, theksoj numrin në rritje të ankesave të qytetarëve, por edhe përgjigjen kryesisht pozitive duke dhënë qasjen në informata nga institucionet, e rrjedhimisht duke mos pasur nevojë që të shqiptohen masa shtrënguese.

Yll Buleshkaj, drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, u shpreh i bindur se bashkëpunimi ndërinstitucional është bazë për sukses në luftimin e korrupsionit. Ai propozoj që plani për qasjen në parandalimin dhe luftimin të jetë i shumë anshëm dhe i pamëshirshëm. Duke nënvijëzuar katër fronte kryesore: 1) transparencën dhe llogaridhënien e të zgjedhurve dhe zyrtarëve publik, 2) fuqizimi dhe respektimi i agjencive për zbatimit të ligjit duke u siguruar që të kenë burime të mjaftueshme, të jenë të trajnuar në mënyrë adekuate dhe të mbrohen nga ndikimet e jashtme në zbatimin e mandatit të tyre, 3) kultivimi i kulturës së integritetit në familje, shoqëri dhe institucione ku çdo individ të refuzoj që të pranojë ose të marrë pjesë në praktika korruptive; dhe 4)  të forcohet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, sepse parandalimi dhe luftimi i korrupsionit zakonisht i kapërcen kufijtë e institucioneve veç e veç por shpesh edhe kufijtë e vendit. 

Konferenca u organizuar nga Iniciativa CorrWatch e cila mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, ndërsa iniciative është konzorcium i tri organizatave jo-qeveritare: Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Instituti GAP dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP).