Sot u mbajt takimi i dytë i Grupit Punues Kundër-korrupsionit, pjesë e Këshillit Kombëtar për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut, i cili funksionon në kuadër të Zyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës. Punimet e takimit u bashkë-udhëhoqën nga Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, z. Yll Buleshkaj dhe Këshilltarja e Kabinetit të Presidentes, znj. Diellza Mujaj. 

Znj. Mujaj prezantoj ecurinë e përmbushjes së objektivave të përcaktuara në planin e veprimit të Grupit Punues, progresin e arritur por edhe sfidat në zbatimin e tij. E njëjta udhëzoi pjesëmarrësit që të dërgojnë përditësimet e fundit në zbatimin e atij plani.  

Drejtori Buleshkaj prezantoi veprimet e ndërmarra nga institucionet për parandalimin e korrupsionit ne aspekt të hartimit të planeve të integritetit, mbrojtja e sinjalizuesve, vlerësimi sektorial i rrezikut nga korrupsioni, si dhe vlerësimi kundër korrupsion i akteve ligjore. Buleshkaj dhe pjesëmarrësit diskutuan edhe për objektivat dhe fushat kryesore te identifikuara me rrezik korrupsioni, sfidat ne hartimin dhe zbatimin e politikave dhe planeve kundër korrupsion por edhe nevojës për kapacitete shtesë në këto fusha me rendësi.

Në ketë takim ishin prezent përfaqësues të Zyrës së Presidentes, Kuvendit të Kosovës, Qeverise, institucioneve të pavarura, si dhe shoqërisë civile.