Me datë 11 shkurt 2024 ka filluar procesi i deklarimit të pasurisë për kategoritë e mjekëve...

Read more

Sot, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit filloi procesin e vlerësimit së sektorëve me rrezik të lartë...

Read more

Sot, një delegacion i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit i kryesuar nga drejtori z. Yll Buleshkaj...

Read more

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës (APK) ka lansuar programin e mentorimit për verifikimin e...

Read more

Një delegacion i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit (APK) mori pjesë në Takimin e 22 të...

Read more

Drejtori Buleshkaj theksoi nevojën për fuqizim të mëtejmë të transparencës institucionale, bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe...

Read more